2,500,000 تومان

دانلود کتابچه راهنمای SL-C501

ماساژور دستی SL-C501 دارای ۳ سری ماساژ و ۴ ماساژ اتوماتیک است.

دارای برنامه ماساژ لرزشی و قابل استفاده برای قسمت‌های مختلف بدن است.

مقایسه