فرم ارسال پیام

راه های ارتباطی

شعبه :

اتوبان ستاری شمال، نبـش خیـابان پیامـبر، کورش مال، طبقه
منفی دو، انتهای راهروی غربی

تلفن تماس :

مدیریت شعبه :            سرکار خانم پاکسرشت     ۰۹۱۲۱۵۹۱۹۰۷

کارشناس فروش شعبه :  آقای چترزرین               ۰۹۱۲۹۴۰۱۸۴۴